Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Internetowy Klub Honorowych Dawców Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ

Terenowa Stacja we Wrocławiu

53-115 Wrocław
ul. Rudolfa Weigla 5


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:05
rejestracja dawców 7:30 - 14:00

kliknij na tekst, aby zobaczyć mapę z lokalizacją

Telefony kontaktowe:

071 7 660 426 - kierownik TS WCKiK Wrocław

p.o. Kierownika TS WCKiK Wrocław
mgr. Barbara Muzała-Bogdan071 7 660 427 - Rejestracja dawców

e-mail: wroclaw@wckik.pl


Ekipy wyjazdowe poboru krwi
TS WCKiK Wrocław

09.03.2015 - UP - PIJAFKA
12.03.2015 - PW - PIJAFKA
16.03.2015 - II Kompania Regulacji Ruchu Oleśnica
17.03.2015 - WSOWL
20.03.2015 - CSWIiCh (A)
21.03.2015 - UM - Krw awa Marzanna (A)
25.03.2015 - Straż Miejska
27.03.2015 - JW Bolesławiec
31.03.2015 - DK Żmigród

W dniu 27 marca 2015 terenowa stacja we Wrocławiu będzie czynna w godzinach od 10 do 14


Stacja krwiodawstwa znajdująca się we Wrocławiu w dniach, w których odbywają się ekipowe pobory krwi nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany
w Ambulansie do poboru Krwi.


Nasza galeria
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

TS WCKiK SP ZOZ Wrocław.