Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 9/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa probówek do systemu próżniowego.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 8/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek winylowych, lateksowych i nitrylowych, plastra z opatrunkiem, waty celulozowej, opatrunku uciskowego, alkoholowego preparatu do odkażania, preparatu do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni .

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ II]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ III]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 6/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do deglicerolizacji, roztworu glicerolu, roztworu NaCl, płynu BIO-WASH, SAGM, pojemniki do pobierania krwi poczwórne ?góra-góra? z filtrem In-line, pojemniki transferowe, pojemnik do przechowywania mrożonego KKCz.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[OGŁOSZENIE DODATKOWE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II]


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -