Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

W przesyłanych do WCKiK SP ZOZ zgłoszeniach, uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922.)."

Zgłoszenia bez ww. klauzuli nie zostaną rozpatrzone.

Zgłoszenia prosimy kierować na fax: 261 845 135 lub e-mail: kadry@wckik.pl.

Jednoczesnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI
WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni:
Diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Immunohematologii Dawców i Kontroli Serologicznej

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni:
Osobę na stanowisko Specjalisty do Sekcji Zabezpieczenia Technicznego

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za:

- prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu znajdujšcego się na wyposażeniu,
- realizację zadań z zakresu zabezpieczenia WCKiK w media oraz transport wewnętrzny / zewnętrzny.

Wymagania:
- wyższe wykształcenie,
- prawo jazdy kat. B.WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni:
Osobę na stanowisko Specjalisty do Sekcji Zabezpieczenia Technicznego

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za:

- realizację zadań dotyczących: napraw, przeglądów, konserwacji i walidacji sprzętu technicznego, urządzeń klimatyzacyjnych, agregatów prądotwórczych, systemów ppoż, systemów alarmowych itp.,
- opracowywanie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych.

Wymagania:
- wyższe wykształcenie,
- prawo jazdy kat. B.Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni:
Technika analityki medycznej

na stanowisko Rejestrator - Starszy Technik Analityki Medycznej

w pełnym wymiarze czasu pracy.

WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni:
Technika analityki medycznej

do Działu Preparatyki Krwi w pełnym wymiarze czasu pracy.

Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni:
Starszą pielęgniarkę

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu.


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -