Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

W przesyłanych do WCKiK SP ZOZ zgłoszeniach, uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922.)."

Zgłoszenia bez ww. klauzuli nie zostaną rozpatrzone.

Zgłoszenia prosimy kierować na fax: 261 845 135 lub e-mail: kadry@wckik.pl.

Jednoczesnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA

Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni:

osobę na stanowisko Rejestratora medycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy.


Wymagane min. średnie wykształcenie.

WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni:
osobę na stanowisko Specjalisty do Sekcji Planowania i Zaopatrzenia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie:
- realizacja zakupów na potrzeby WCKiK zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych;
- opracowywanie analiz, planów i dokumentacji do planów finansowych;
- planowanie oraz organizacja systemu gospodarki magazynowej;
- ewidencjonowanie dokumentacji związanej z zamówieniami, zaopatrzeniem i realizacją dostaw.

Wymagane wyższe wykształcenie.
WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni:
diagnostę laboratoryjnego

do Działu Zapewnienia Jakoœci

w pełnym wymiarze czasu pracy.


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni:
osobę na stanowisko Pielęgniarki / Starszej Pielęgniarki

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

aktualne prawo wykonywania zawodu.


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni:
osobę na stanowisko Starszej Księgowej

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało:

- rozliczanie kosztów podróży służbowych,
- obsługa programu bankowości elektronicznej,
- rozliczanie zaliczek,
- sporządzanie raportów kasowych.

Wymagania:

- min. średnie wykształcenie,
- 5 letni staż pracy na podobnym stanowisku.Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -