Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!! - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany w Ambulansie do poboru Krwi.


UWAGA: W dniach poborów ekipowych stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego.

12.01.2021 r. - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (A)

18.01.2021 r. - Urząd Miasta i Gminy w Tłuszczu (A)

19.01.2021 r. - Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (A)

21.01.2021 r. - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (A)

25.01.2021 r. - Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie (A)

26.01.2021 r. - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (A)
11.12.2020 r. - Straż Miejska w Bydgoszczy


TS WCKiK Ełk


TS WCKiK Gdańsk

UWAGA: UWAGA: Szanowni Państwo. W związku z epidemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 pobór krwi w siedzibie Stacji realizowany jest w godz. 7.30-13.00. Wjazd samochodem na teren parkingu przy budynku Stacji możliwy jest po wczeœniejszej konsultacji z Recepcją poprzez domofon umieszczony przy bramie wjazdowej. Dziękujemy za zrozumienie.

UWAGA: Szanowni Państwo w dniu 15.01.2021 r. stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego. Za utrudnienia przepraszamy

15.01.2021 r. - ULTRAKREW Sztutowo (A)

25.01.2021 r. - 33 dr OP Gdynia

29.01.2021 r. - Gdynia KPW


TS WCKiK Kraków

W ZWIĄZKU Z DRAMATYCZNYM BRAKIEM KRWI ZAPRASZAMY KRWIODAWCÓW DO ODDAWANIA KRWI W SIEDZIBIE STACJI!

TS WCKiK Lublin

21.01.2021 r. - JW. - Nisko

26.01.2021 r. - CSIL Dęblin

28.01.2021 r. - JW. Hrubieszów
W dniach poborów ekipowych stacja prowadzi pobór stacjonarny.TS WCKiK Szczecin

UWAGA: Szanowni Państwo. W związku z epidemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 pobór krwi w siedzibie stacji od dnia 16.03.2020r. będzie odbywał się w godz. 7.30-12.00.Dziękujemy za zrozumienie.

W dniach poborów ekipowych stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego.UWAGA: W dniu 16.12.2020r. stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego. Przepraszamy za utrudnienia..

16.12.2020r. - JW 17 49 STARGARD


TS WCKiK Wrocław

Uwaga: W dniach 24 i 31 grudnia 2020r rejestracja dawców odbywac się będzie do godziny 11.00.


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI


WCKiK SP ZOZ.