Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!! - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany w Ambulansie do poboru Krwi.UWAGA:
W dniach poborów ekipowych stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego. Przepraszamy za utrudnienia.


08.08.2019 - 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu (A)
09.08.2019 - PKP Energetyka w Warszawie
13.08.2019 - Centrum Szkolenia Łączności i informatyki w Zegrzu(A)
20.08.2019 - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie (A)
22.08.2019 - Pułk Ochrony i Batalion Reprezentacyjny WP w Warszawie (A)
30.08.2019 - 1 Warszawska Brygada Pancerna w Warszawie(A)

14.08.2019 - Stacja nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Przepraszamy za utrudnienia.TS WCKiK Bydgoszcz

09.08.2019 - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
20.08.2019 - 1 Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy
26.08.2019 - Straż iejska w Bydgoszczy
30.08.2019 - Szkoła Policji w Pile


TS WCKiK Ełk

08.08.2019 - Gołdap


TS WCKiK Gdańsk

01.08.2019 - Braniewo (A)
19.08.2019 - Gdynia Grabówek
30.08.2019 - Gdynia KPW


W dniu 01.08.2019 stacja nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Przepraszamy za utrudnienia.

Rejestracja dawców w dniu 08.08.2019 będzie się odbywać w godzinach: 9.30-13.30

W dniu 19.08.2019 stacja nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Przepraszamy za utrudnienia.


TS WCKiK Kraków

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że rejestracja dawców w każdy piątek miesiąca w siedzibie stacji odbywa się do godziny 12.30.

W dniach 05.08.2019 i 06.08.2019 rejestracja dawców do godziny 11.00.

15.08.2019 - Święto Wojska Polskiego w Katowicach (A)
27.08.2019 - JW. DWS - Kraków (A)
28.08.2019 - JW. 2771 - Kraków(A)
28.08.2019 - JW. 2771 - Kraków(A)
13.08.2019 - Rejestracja dawców do godziny 11.00.Przepraszamy za udtrudnienia.


16.08.2019 - Rejestracja dawców odbywać się będzie w godzinach 08.00-12.30.Przepraszamy za udtrudnienia.

TS WCKiK Lublin
TS WCKiK Szczecin
TS WCKiK Wrocław


W dniu 02.08.2019r stacja nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi.Przepraszamy za utrudnienia

W dniach od 13.08 do 16.08.2019r.TS we Wrocławiu będzie nieczynna.Przepraszamy za utrudnienia

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI


WCKiK SP ZOZ.