Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

GDZIE I KIEDY ODDAĆ KREW
kliknij, aby uzyskać więcej informacji.


W dniu 17.08.2016 Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK po raz kolejny uczestniczyła w akcji poboru krwi zorganizowanej przez Nokia Networks - Plaza Bema. Krew oddało 16 osób. Organizatorom i Krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK


W dniu 10.08.2016 Terenowa Stacja we Wrocławiu uczestniczyła w kolejnej zbiórce poboru krwi zorganizowanej przez Nokia Networks Wrocław - Green Towers. Podczas akcji zebrano 6750 ml tego cennego leku. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Krwiodawcom.

WCKiK WCKIK WCKIK
Dnia 03.08.2016 Terenowa Stacja we Wrocławiu Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uczestniczyła w akcji poboru krwi zorganizowanej po raz kolejny przez NOKIA Networks Wrocław w budynku West Gate. Serdecznie dziękujemy organizatorce Katarzynie Grelewicz i Krwiodawcom.

WCKiK WCKIK WCKIK


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ Kraków w dniach 27-29.07.2016 r. podczas Światowych Dni Młodzieży przeprowadziła akcję poboru krwi na Małym Rynku w Krakowie. Wszystkim Krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK


18.06.2016 Terenowa Stacja we Wrocławiu Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z klubem HDK PCK im.T.Marciniaka przeprowadziła akcję poboru krwi w Nadolicach Wielkich. Pobrano 27 jednostek tegocennego leku,za który Honorowym Krwiodawcom serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy pani Małgorzacie Meder za zorganizowanie i zaangażowanie w akcję poboru krwi.

WCKiK WCKIK

WCKIK WCKIK


Życzenia dla Krwiodawców


W dniu 04.06.2016r. Terenowa Stacja WCKIK w Szczecinie przeprowadziła wyjazdową akcję poboru krwi w Białogardzie - MOTOSERCE. Krew oddało 49 krwiodawców. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i organizatorom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK


25.05.2016 Terenowa Stacja we Wrocławiu Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z klubem PIJAFKA zorganizowała akcję honorowego Krwiodawstwa na terenie Campusu Grunwaldzkiego. Krew oddało 17 osób. Organizatorom i Krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK


W dniu 31 maja 2016 r. TS WCKiK SPZOZ w Krakowie przeprowadziła kolejną akcję poboru krwi w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Krew oddało 28 dawców. Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy organizatorowi/krwiodawcy Panu st. kpt. Pawłowi Serwatce za każdorazowo okazywaną pomoc przy organizowaniu akcji.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK


Terenowa Stacja w Krakowie we współpracy z KHDK RH Wings przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków - Balice zorganizowała kolejną akcję krwiodawstwa na pokładzie ambulansu WCKiK. Podsumowując - od 2008 roku odbyło się już 20 akcji krwiodawstwa, łącznie zebraliœmy już 251,25 litrów krwi! Ostatnia Jubileuszowa akcja zgromadziła 40 krwiodawców, z których 36 oddało krew – 16,2 litra! Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom!

WCKiK WCKIK


W dniu 25.05.2016r. Terenowa Stacja w Gdańsku WCKiK SPZOZ przy współpracy z Wojskowym Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia przeprowadziła kolejną w tym roku akcję poboru krwi. Krew oddało 32 krwiodawców. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK


23.05.2016r. Terenowa Stacja w Szczecinie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa razem z Wojskowym Klubem HDK w Stargardzie zorganizowała akcję Honorowego Krwiodawstwa na terenie JW 1749. Krew oddało 45 krwiodawców. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Krwiodawcom i Organizatorom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK


W dniu 18 maja 2016 r. Terenowa Stacja w Krakowie WCKiK przeprowadziła kolejną akcję krwiodawstwa w 5 Batalionie Dowodzenia Kraków - Rząska. Dzięki ofiarnoœci krwiodawców - żołnierzy batalionu oraz uczestników szkolenia Narodowych Sił Rezerwowych udało się pozyskać 41 jednostek krwi pełnej, za co serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym Krwiodawcom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK


Dnia 12.05.2016 Terenowa Stacja Lublin Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadziła akcję Honorowego Krwiodawstwa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Organizatorom i Krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK


W dniu 07.05.2016 podczas akcji Motoserce w Puławach odbyła się zbiórka krwi przy udziale TS WCKiK w Lublinie. Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc dla wszystkich Krwiodawców.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK


Dnia 11.05.2016r Klub HDK działający przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych wraz z Terenową Stacją Wrocław zorganizował kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. Wœród Krwiodawców znaleŸli się żołnierze służby przygotowawczej do NSR, klubowicze. W trakcie akcji zebrano 66 jednostek za co serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym Krwiodawcom. Szczególne podziękowania kierujemy do kapitana Dariusza Padarza za każdorazową wszechstronną pomoc przy organizacji.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK


Terenowa Stacja Wrocław Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa po raz kolejny przeprowadziła akcję Honorowego Krwiodawstwa zorganizowaną przez firmę NOKIA w budynku Bema-Plaza w dniu 10.05.2016. Krew oddało 20 osób. Organizatorom i Krwiodawcom serdecznie dziękujemy

WCKiK WCKiK WCKiK

WCKiK WCKiK


nasza sluzba


W dniu 22.04.2016 odbył się ekipowy pobór krwi w Piszu zorganizowany przez miejscowy klub HDK. Serdeczne podziękowania dla dawców i organizatorów za dar jaki ofiarowali innym i ofiarowują od zawsze.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK


W dniu 20.04.2016, WCKIK Terenowa Stacja we Wrocławiu w budynku Green Towers-Nokia Networks przeprowadziła akcję poboru krwi, w której krew oddało 24 osoby. Organizatorom, krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK


Już kolejny raz koszary stały się stacją krwiodawstwa. Tym razem to w czerwonych koszarach zameldowali się chętni do oddania krwi. Akcja miała związek z niedawnymi obchodami święta Sapera. Do oddania krwi zgłosili się żołnierze 2bsap,14buj,3bpzmot i dplot a także stargardzcy krwiodawcy „nie wojskowi”. Kolejny raz żołnierze 12BZ garnizonu Stargard udowodnili swoja bezinteresowność i ofiarność. Była to już trzecia akcja wojskowych krwiodawców w tym roku. Krew oddało 41 osób co dało wspaniały wynik 18,450 L krwi pełnej która na pewno przyczyni się do ratowania życia i zdrowia wielu osób. Dziękujemy wszystkim dawcom za ten szczególny i bezcenny dar.

WCKIK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK


WCKiK

Z dniem 18 kwietnia 2016 r. ppor. mgr Anna JEDYNAK zgodznie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej została wyznaczona na stanowisko Oficera w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie z jednoczesnym mianowaniem na stopień porucznika.W dniu 16.04.2016 podczas akcji MOTOSERCE w Oławie odbyła się zbiórka krwi przy udziale WCKiK TS we Wrocławiu. Podczas akcji zebrano 23.400ml krwi. Dziękujemy wszystkim Krwiodawcom za wspaniałą postawę i bezinteresowną pomoc poprzez ofiarowanie daru serca jakim jest krew. Szczególne podziękowania dla Pani Doroty Święta oraz pozostałych organizatorów tej "owocnej" akcji.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK


W dniu 05.04.2016r TS WCKIK w Szczecinie przeprowadziła wyjazdową akcję poboru krwi w LO Nr 1 w Stargardzie. Serdecznie dziękujemy krwiodawcom oraz Panu Jerzemu Bochenkowi i władzom szkoły za zorganizowanie akcji.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK

W dniu 07.04.2016r TS WCKIK w Szczecinie przeprowadziła wyjazdową akcję poboru krwi w LO Nr 2 w Stargardzie. Serdecznie dziękujemy krwiodawcom oraz organizatorom za okazaną pomoc.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK

W dniu 12.04.2016r TS WCKIK w Szczecinie przeprowadziła wyjazdową akcję honorowego krwiodawstwa pod nazwą "DZIEŃ DLA ŻYCIA" w LO Nr 2 w Szczecinie. Oddało krew 49 uczniów. Serdecznie dziękujemy krwiodawcom oraz nauczycielom i władzom szkoły.

WCKiK WCKIK WCKIK


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ TS w Gdańsk miała zaszczyt brać udział w uroczystościach związanych z 70 rocznicą utworzenia 13 Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety. W trakcie akcji zebrano 12600 mL krwi. Szczególne podziękowania kierujemy do Dowódcy 13 Dywizjonu Trałowców kmdr por. Piotra Sikory, opiekuna akcji bosmana Marcina Szefera oraz wszystkich krwiodawców.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK


TS WCKIK SPZOZ Lublin wraz z 16 Tczewskim Batalionem Saperów w Nisku zorgzanizowało ekipowy pobór krwi. Do akcji przystąpiło około 80 żołnierzy, którzy łącznie oddali 31050 ml. Szczególne podziękowania składamy w imieniu WCKiK SPZOZ na ręce Dowódcy Garnizonu Nisko Pana płk Zbigniewa Drożdżewskiego, oraz Dowódcy 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku Pana ppłk Mariana Szymuli za udział i pomoc w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK


W dniu 04.04.2016 TS w Lublinie przeprowadziła wyjazdową akcję poboru krwi w 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Do oddania krwi zgłosiło się blisko 80 dawców, od których pobrano 32400 ml krwi, Wœród dawców był sam Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego płk mgr Marcin Maj.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK


W dniu 22.03.2016 TS WCKiK Wrocław wraz z Klubem HDK PCK przy WSOWL kolejny raz zorganizowała ekipowy pobór krwi. W trakcie akcji zebrano 45 jednostek krwi. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc wszystkim Krwiodawcom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK

WCKIK


TS WCKiK Szczecin wraz z JW Glewice oraz Zespołem Szkół Nr1 w Stargardzie zorganizowała ekipowy pobór krwi. W trakcie akcji zebrano w JW Glewice - 27 jednostek krwi a w Zespole Szkół Nr1 w Stargardzie - 38 jednostek krwi . Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc wszystkim Krwiodawcom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK


W dniu 18.03.2016 r TS WCKiK Wrocław wraz z Klubem przy CSWIiCH przeprowadziło zbiórkę krwi. W wyniku akcji uzyskaliśmy 10L 350ml tego cennego płynu. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK


W dniu 17.03.2016 r na terenie Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Terenowš Stacją w Lublinie przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa w której wzięło udział 62 uczniów , którzy oddali honorowo 27,9 litra krwi.

WCKiK WCKIK WCKIK WCKIK


W dniach 4-5.11.2015 personel TS WCKiK SPZOZ w Gdańsku miał przyjemność przeprowadzić we współpracy z Wojskowym Klubem HDK przy 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie akcję poboru krwi. Elewi Ośrodka Szkolenia Służby Przygotowawczej oraz żołnierze i pracownicy 9 Brygady Kawalerii Pancernej oddali łącznie 26 litrów 100 mililitrów krwi. Głównym celem, który przyświecał akcji była pomoc dla chorych dzieci, w tym dwuletniej Ani z Braniewa.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK


Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK przypadających w dniach 22-26 listopada, składam wyrazy wdzięczności i uznania wszystkim Honorowym Dawcom za poświęcenie i ofiarność jakie okazują, oddając krew.

Wasza bezinteresowna pomoc jest dla wielu źródłem nadziei na zdrowe, lepsze jutro. Każdy Krwiodawca oddając krew wykazuje się ogromną wrażliwością na potrzeby i cierpienie chorych. Ma świadomość, iż jedynym źródłem pozyskania tego niezastąpionego i niezwykłego daru, jakim jest krew, może być tylko inny człowiek.

Wszystkim Honorowym Dawcom oraz pracownikom WCKiK SPZOZ życzę zdrowia, pomyślności, spełnienia wszelkich marzeń, realizacji zamierzonych celów, radości, satysfakcji z pracy i powodzenia w życiu osobistym.

Dyrektor WCKiK SPZOZ
płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI


W dniu 13.11.2015 r. na terenie GATES Sp. z o.o. w Legnicy we współpracy z TS WCKiK we Wrocławiu przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa, w której oddało krew 29 osób. Dyrekcji, organizatorom oraz krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK


W dniu 11 listopada nasze myśli wybiegają ku sprawom wykraczającym poza codzienne problemy, przypominając tak ważne dla naszego narodu wydarzenia sprzed dziewięćdziesięciu siedmiu lat.

Dzieje uczą nas, że Rzeczpospolita była silna wtedy, gdy wszystkie jej części poczuwały się do odpowiedzialności za dobro wspólne. Jestem przekonany, że ta zasada obowiązuje także i dzisiaj, jest również kluczem do odniesienia przez nasz kraj sukcesu w XXI wieku. Współczesna, na powrót suwerenna i wolna Polska czerpie swoją moc z aktywności wszystkich obywateli, począwszy od działań, jakie podejmują oni na co dzień, w swoim domu, w pracy, w szkole.

Korzystając ze sposobności, z okazji Święta Niepodległości, składam Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów. Życzę, by dla każdego z nas wolna Ojczyzna była miejscem, w którym można i warto jest realizować swoje marzenia.

"Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska. - Józef Piłsudski
"

Dyrektor WCKiK SPZOZ
płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI


W dniu 24.09.2015 roku na terenie Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Terenową Stacją w Lublinie przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa w której wzięło udział 57 uczniów , którzy oddali honorowo 25 litrów 650 mililitrów krwi.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK


W dniu 15 sierpnia 2015 r. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podczas obchodów uroczystoœci Święta Wojska Polskiego, przeprowadziło akcję poboru krwi na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie. Podczas akcji pobrano 43 jednostki krwi pełnej. Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK


Z okazji Święta Wojska Polskiego
Żołnierzom, a także Pracownikom Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, składam podziękowania za trud wkładany w codzienną pracę i zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków służbowych. Jednoczeœnie do podziękowań dołączam życzenia dobrego zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Dyrektor WCKiK SPZOZ

płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI


W dniach 29.07-01.08 2015 r. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ po raz piąty wzięło udział w zbiórce krwi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą podczas XXI Festiwalu Woodstock. Swoją obecnością na ekipowym poborze krwi w Kostrzynie, zaszczycił nas Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Pan płk dr n. med. Stanisław ŻMUDA. W ciągu czterech dni WCKIK SPZOZ pobrał od Honorowych Dawców Krwi obecnych na Festiwalu Przystanek Woodstock 186 donacji krwi pełnej. Pobrana krew dla wielu jawi się nadzieją na zdrowe, lepsze jutro. Mając na względzie powyższe w imieniu swoim i chorych leczonych krwią, Wszystkim Krwiodawcom składamy serdeczne podziękowania za wielkie serce i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Ogromne podziękowania za bezinteresowną pomoc kierujemy w stronę Burmistrza miasta Kostrzyn nad Odrą, Pana dr Andrzeja Kunt. Dziękujemy również naszym sponsorom, firmom - DiaHem Sp. z o.o., Fresenius-Kabi, Sun Chemical Sp. z o.o., które pomogły nam zorganizować tegoroczną zbiórkę krwi podczas XXI Festiwalu Przystanek Woodstock.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK

WCKIK


W dniu 25 lipca 2015 r. TS WCKiK w Krakowie przeprowadziła akcję poboru krwi na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, podczas IX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego. Zgłosiło się 50 dawców, pobraliśmy 18 litrów krwi. Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy. W konkursie zorganizowanym przez naszą stację wylosowano trzy zegarki firmy Casio.


9 lipca 2015 r. w Gdańsku odbyła się uroczystość 10-lecia funkcjonowania Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, połączona z ceremonią otwarcia Terenowej Stacji WCKIK SPZOZ w Gdańsku.

Uroczystość rozpoczęła się przed kompleksowo wyremontowanym budynkiem stacji przy ul. Polanki 117 w Gdańsku, gdzie dyrektor WCKiK płk mgr farm. Piotr Klamrowski powitał Podsekretarza Stanu w MON Macieja Jankowskiego oraz pozostałych zgromadzonych gości.

Uroczystość uświetnili: dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski, Konsultant Krajowy ds. obronności w dziedzinie transfuzjologii prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Korsak, dyrektor Narodowego Centrum Krwi dr Jolanta Antoniewicz-Papis, Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi ks. płk Zenon Surma, dowódcy, komendanci, dyrektorzy szpitali wojskowych i cywilnych, reprezentanci jednostek wojskowych współpracujących z WCKIK, przedstawiciele Klubów Honorowych Dawców Krwi, a także inni znamienici goście.

Dyrektor WCKiK w krótkim powitaniu podkreślił wagę krwi jako bezcennego leku, którego niczym nie da się zastąpić, leku, będącego dla wielu nadzieją, a dla wszystkich źródłem życia. Szczególne podziękowania skierował do honorowych krwiodawców, żołnierzy i pracowników za ich zaangażowanie, serce i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Minister Maciej Jankowski – zabierając głos - pogratulował inwestycji, której realizacja była możliwa dzięki środkom otrzymanym z MON. Zwrócił szczególną uwagę na potrzebę istnienia takich jednostek w kraju, podkreślił, że zapasy krwi są czynnikiem strategicznym i niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania opieki nad żołnierzami służącymi na misjach, czy też przygotowującymi się na poligonach.

Następnie uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: minister Maciej Jankowski, gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski oraz płk mgr farm. Piotr Klamrowski.

Po uroczystym poświęceniu budynku przez Księdza płk. Zenona Surmę zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić stację i zapoznać się z procedurą oddawania krwi.

Uroczystość 10-lecia funkcjonowania WCKIK zakończyła się konferencją na temat: Funkcjonowanie Wojskowej Służby Krwi w Polsce.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK


WCKIK


W dniu 29.05.2015 TS WCKiK SPZOZ w Szczecinie wraz z Wojskowym Klubem HDK PCK przeprowadziło akcję poboru krwi z okazji Dnia Weterana. Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK


WCKIK

VII Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa MOTOSERCE Motocykliści dzieciom odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 r. na terenie Parku Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Nasz ambulans będzie dostępny w godzinach 10.00-16.00 przy ul.Chodeckiej (vis a vis Szpitala Bródnowskiego). Zbiórka krwi połączona jest z licznymi atrakcjami dla dzieci, pokazami ratownictwa medycznego, pokazami Stantu i Trialu motocyklowego, pokazami sztuk walki, pokaz czołgu PT-91, paradą motocyklową, gwiazdą wieczoru Zespół Red Lips. Wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy.


WCKIK

Informujemy, iż Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ posiada autobus przeznaczony do poboru krwi. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy. Informacje pod numerami telefonów:
- 22 6 845-066 - sekretariat
- 22 6 845-701 - marketing.


Starsze wiadomości .... >>

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.

Uwaga !!!
Materiały zamieszczone na stronie www.wckik.pl bez zgody WCKiK SP ZOZ nie mogą zostać wykorzystane do dalszej publikacji. W przypadku uwag dotyczących treści lub fotografii zamieszczonych na ww. stronie prosimy o kontakt telefoniczny pod Nr tel.: 022 6 845 066 lub na adres poczty elektronicznej: admin(at)wckik.pl. Treść witryny internetowej www.wckik.pl wraz z podstronami i wszystkie jej elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).